Vogel- klim en valwering

Ervaart u veel overlast van vogels? Dan is vogelwering voor u dé oplossing. Wij helpen u hierbij en zorgen voor een effectief en efficiënte manier van weren. Afhankelijk van de omgeving worden er goede materialen toegepast om te zorgen dat u geen overlast meer ervaart van vogels.

Vogelweringsystemen zijn er in diverse soorten en maten. Hierbij kunt u denken aan vogelpinnen en vogelnetten. Met vogelpinnen, ook wel anti landingspinnen genoemd, wordt bedoeld dat er strips geplaatst worden op de dakrand, dakgoot, nokpannen, onderdorpels om vogels te weren van deze gebouw onderdelen. Met vogelnetten worden er fijnmazige netten gespannen om vogels te weren van bijvoorbeeld platte daken, landingsbanen, balkons, galerijen en sportvelden.

Met deze preventie systemen kunt u vogels weren maar ook valgevaar van hoge daken voorkomen. Tevens kunnen wij inbraak wering aanbrengen om het klimmen tegen gevels tegen te gaan.

 
dakgoot vervangen

Vogelpinnen

Met vogelpinnen weren wij vogels van dakranden, nokpannen, gevelpannen, onderdorpels van kozijnen, luifels en dergelijke lokaties waar vogels als meeuwen en duiven graag bivakkeren.

Deze aanpak wordt veelvuldig gebruikt en houdt onder andere vogelpoep tegen. Het systeem bestaat uit rechte pinnen die het voor vogels als bijvoorbeeld duiven, spreeuwen en meeuwen onmogelijk maakt om te landen. Door het pinnensysteem moeten ze uitwijken naar andere plekken. Deze manier van weren wordt voornamelijk gebruikt op gebouwen waar in de buurt veel voedsel te vinden is. De vogels wachten hier totdat er wat eten op de grond valt. Denk aan gebouwen in de buurt van cafetaria’s, restaurants en terrassen.

Naast het weren van vogels kunnen onze strips ook dienen als klim preventie en inbraak preventie. Door onze scherpe puntige aluminium strips, wordt het praktisch onmogelijk om het gebouw van buiten af te betreden.

Ik wil meer weten over vogelpinnen

Vogelnetten

Het plaatsen van weringen en wegvangen is een zware weringmaatregeling. Veelal wordt die gebruikt wanneer vogels aan het nestelen zijn of er drang daartoe is. Deze maatregel kan toegepast worden bij alle soorten vogels.

Er kunnen netten voor balkons of andere nestel gelegenheden worden gespannen zodat het landen en broeden van vogels wordt verhinderd. De netten zijn van hoge kwaliteit en weerbestendig. Wind, regen en zon kunnen ze dan ook prima hebben. Verder zijn de netten moeilijk waarneembaar waardoor het aanzicht van het gebied niet wordt verstoord.

Tevens verlengd het aanbrengen van vogelnetten de levensduur van uw dakbedekking. Vogels laten hun ontlasting in mindere mate op uw dakbedekking achter, en zullen niet meer pikken in uw dakbedekking. wat uw bedekking ten goede komt.

Naast het weren van vogels kan het ook dienen als val preventie, waardoor het dak veiliger betreedt kan worden. Doordat de aangebrachte netten vast worden gezet aan onze dakveiligheidsankers biedt het een permanente bescherming.

Ik wil meer informatie over vogelnetten
Dakgoot vervangen Nederland